XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX402 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2 Nebraska_Hub XLX Reflector  /  Service uptime: 8 days 15:26:52
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KD0HGI-D Dongle 25.09.2023 00:11 0 days 00:36:03 s DPlus *.*.207.187
2 United StatesUnited States N6YXL-B 70cm 25.09.2023 00:11 0 days 00:36:03 s DMRMmdvm A *.*.61.116
3 United StatesUnited States KB0TDW-B 70cm 25.09.2023 00:11 0 days 00:35:58 s DMRMmdvm *.*.147.101
4 United StatesUnited States N6YSC-B 70cm 25.09.2023 00:11 0 days 00:35:42 s YSF A *.*.200.207
5 United StatesUnited States K0FJW-B 70cm 25.09.2023 00:11 0 days 00:35:39 s YSF A *.*.92.182
kc0eqa@rfg3.net