XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX402 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Nebraska_Hub XLX Reflector  /  Service uptime: 9 days 05:09:16
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KE0WEU-B 70cm 23.02.2024 04:38 3 days 19:30:24 s YSF A *.*.29.23
2 United StatesUnited States KD0HGI-D Dongle 26.02.2024 13:44 0 days 10:25:26 s DPlus A *.*.207.187
3 United StatesUnited States KE0YZY-B 70cm 26.02.2024 15:24 0 days 08:44:53 s YSF A *.*.40.254
4 United StatesUnited States KD0PGV-B 70cm 26.02.2024 19:25 0 days 04:43:46 s YSF A *.*.115.254
kc0eqa@rfg3.net